Stemadvies van eReaders.nl

0

Weet je nog niet wat je woensdag gaat stemmen? Omdat eReaders.nl digitaal lezen wil stimuleren, namen we een kijkje in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen om te zien welke partij het beste scoort op dit thema.

De partij met de meest relevante passage in het verkiezingsprogramma is D66. Die partij heeft namelijk opgenomen dat ebooks onder het lage BTW-tarief moeten gaan vallen. In het programma staat onder meer: “D66 vindt dat de lezer bepaalt welk boek hij langs welke weg en tegen welke prijs afneemt. D66 vindt dat schrijvers en uitgeverijen zelf bepalen hoe zij voorzien in deze behoeften. Voor schrijvers mag het economisch niet uitmaken of hun boeken in druk of in e-versies worden verkocht. D66 wil nadrukkelijk waken tegen sterke marktpartijen die hun positie als ‘portal’ zouden kunnen misbruiken. D66 wil dat e-boeken en audioboeken onder het lage BTW-tarief vallen, net als papieren boeken.”

Verder wil D66 meer samenwerking tussen de geschreven pers: “D66 wil innovatie kansen bieden en kranten en tijdschriften – redactioneel onafhankelijk – stimuleren tot samenwerking bij nieuwe verdienmodellen met onafhankelijke berichtgeving. Websites, e-papers en e-readers zorgen voor een milieuvriendelijke verspreiding van content.”

Het CDA vindt dat de geschreven pers meer moet gaan samenwerken met de publieke omroepen. Volgens hun verkiezingsprogramma ontstaan er door digitalisering nieuwe kansen. “[…] wettelijke belemmeringen moeten worden weggenomen. Dat laatste geldt ook voor de samenwerking tussen kranten onderling waar het gaat om het inrichten en exploiteren van een gezamenlijk distributienetwerk.” Het CDA staat hierin niet alleen, ook de PvdA vindt dat wettelijke beperkingen voor samenwerking tussen kranten en omroepen weggenomen moeten worden.

Auteursrecht
Op het gebied van digitaal lezen gaat de aandacht in veel verkiezingsprogramma’s vooral uit naar het auteursrecht. Het CDA vindt dat het auteursrecht hervormd moet worden. De huidige praktijk is niet goed toegesneden op digitale ontwikkelingen. “Rechtenbescherming en rechtenafhandeling moeten op een nieuwe, transparante en vereenvoudigde wijze geregeld gaan worden.”

Het CDA heeft eveneens een passage gewijd aan auteursrechtelijke vergoedingen. “Het CDA is voor de ‘one-stop-shop-gedachte’ zodat gebruikers de te betalen rechten in één keer kunnen regelen en afrekenen met de makers. Belangrijk is tevens in de wet vast te leggen dat bij de bepaling van de auteursrechtelijke vergoedingen het feitelijk gebruik de bepalende factor is.”

D66 heeft naast het punt over het BTW-tarief ook aandacht voor het auteursrecht. De partij wil dat de belangen van gebruikers en makers met elkaar in evenwicht gebracht moeten worden. Verder pleiten ze voor meer samenwerking tussen de verschillende auteursrechtenorganisaties.

Ook GroenLinks is voor een flinke modernisering van het auteursrecht.”Een eerlijke vergoeding voor de maker, het recht van consumenten om informatie te delen voor niet-commerciële doelen en de ruimte voor creatief hergebruik staan daarbij voorop. Modernisering van het auteursrecht in het digitale tijdperk vraagt om het verkorten, in internationaal verband, van de termijnen van exploitatierechten (die nu doorlopen tot 70 jaar na de dood van de maker) voor toekomstig werk.”

Piratenpartij
De Piratenpartij heeft een behoorlijk aantal punten op het gebied van auteursrecht. Zo willen ze bijvoorbeeld dat het maken en delen van afgeleide werken van beschermd materiaal voor niet-commercieel gebruik toegestaan wordt. Orphan Works (ongeclaimde werken) moeten vrij gebruikt en gedeeld kunnen worden. Daarnaast wil de partij consumentenrechten in het leven roepen: “Consumentenrechten moeten de burger beschermen tegen onredelijke restricties vanuit de entertainmentbranche. DRM-toepassingen die inbreuk maken op deze rechten worden verboden.”

Tot slot heeft ook de SP een actiepunt op het gebied van digitaal lezen. Die partij wil dat er gebruik gemaakt gaat worden van open standaarden om cultureel erfgoed en kennis ook voor de toekomst digitaal te bewaren.

Als het gaat om het stimuleren van digitaal lezen kun je dus waarschijnlijk woensdag het beste bij D66 terecht. Die partij wil immers dat ebooks onder het lage BTW-tarief gaan vallen. Ook heeft D66 oog voor de milieuvriendelijke kanten van digitaal lezen en nieuwe uitgeefmodellen voor kranten en tijdschriften. De andere partijen richten zich vooral op de hervormingen van het auteursrechtstelsel. Op dat vlak springt geen enkele partij er echter veel bovenuit, behalve misschien de Piratenpartij.

Vorig artikelAffiliate Marketing
Volgend artikelNog meer tablets: Samsung Galaxy Tab
Hoi! Ik ben Martijn, freelance webredacteur. Ik ben een fanatiek lezer, zowel vanaf een ereader als van papier. Zelf ben ik in het bezit van een Kindle Paperwhite en een Kobo Glo, maar heb in de loop der tijd ook met veel andere merken kunnen spelen. Behalve op eReaders.nl schrijf ik ook op mijn boekenblog Mustreads.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in