‘Nederland moet downloadverbod instellen’

0

De advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie vindt dat het toestaan van het downloaden van illegaal materiaal voor eigen gebruik niet past binnen de Europese wetgeving. Hij is bovendien van mening dat de Nederlandse overheid de massale verspreiding van illegaal materiaal in de hand werkt door het downloaden uit illegale bron toe te staan. Zijn conclusies brengen een downloadverbod in Nederland een stuk dichterbij.

Tot nu toe is het downloaden van illegaal materiaal zoals gepirate ebooks in Nederland toegestaan. De overheid heeft om rechthebbenden te compenseren de thuiskopieheffing ingesteld. Hiermee wordt over dragers als harde schijven en cd’s een extra bedrag geheven dat ten goede komt aan de rechthebbenden.

Pedro Cruz Villalón, de advocaat-generaal van het Europese Hof, is echter van mening dat zo’n thuiskopieheffing alleen betrekking kan hebben op kopieën van legaal materiaal. Hij beargumenteert dat deze heffing in Nederland alleen maar zo hoog is omdat de overheid het toestaat dat burgers kopieën maken van illegaal materiaal. “Daarmee werkt het Koninkrijk der Nederlanden indirect maar onvermijdelijk de massale verspreiding in de hand van producten die voortvloeien uit de exploitatie van beschermd werk en materiaal, welke verspreiding in geen geval als normaal kan worden aangemerkt en in feite de oorzaak zelf vormt van het fenomeen waarvan deze lidstaat de schadelijke gevolgen voor de rechthebbenden beoogt weg te nemen. De banalisering van het downloaden van ongeoorloofd op internet verspreid, beschermd werk of materiaal kan niet anders dan afbreuk doen aan de normale exploitatie daarvan.”

Cruz Villalón adviseert het Hof om deze conclusies over te nemen in een uitspraak die binnenkort verwacht wordt in de rechtszaak van verschillende fabrikanten tegen de Stichting Thuiskopie. De fabrikanten klagen over de te hoge thuiskopieheffing. Als het Hof de conclusies overneemt lijkt het er op dat de Nederlandse overheid net als andere Europese landen in de wet zal moeten opnemen dat het niet is toegestaan om illegaal materiaal te downloaden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in