Verkiezingen 2012: eReaders.nl stemadvies

0

Het lijkt iets van vroeger: de redactie van je favoriete krant of tijdschrift die met een stemadvies komt, vlak voor de verkiezingen. Maar het fenomeen is weer helemaal terug met het eReaders.nl stemadvies voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Welke partij is het meest ebookvriendelijk?

We hebben de verkiezingsprogramma’s van de zeven grootste partijen (CDA, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SP, VVD) doorgeploegd op passages die extra interessant zijn voor de ebooklezende kiezer. Die worden hieronder weergegeven, gevolgd door onze conclusie en een niet-bindend stemadvies.

CDA
Het CDA-program spreekt zich in het geheel niet uit over de positie van schrijvers, lezers of digitale boeken.


D66

D66 is een ebookvriendelijke partij. In het programma staat letterlijk “D66 wil dat e-boeken en audioboeken onder het lage btw-tarief vallen, net als papieren boeken”. Daarnaast wil D66 op Europees niveau het auteursrecht aanpassen. D66 denkt hierbij aan het radiomodel voor muziek. D66 zal zich inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor artiesten en is tegen het introduceren van repressieve maatregelen zoals een downloadverbod, websiteblokkades, afsluiting van internet of monitoring van surfgedrag.


GroenLinks

GroenLinks zet zich vooral in voor de rechten van schrijvers. De partij wil dat auteurs en artiesten kunnen rekenen op een redelijke vergoeding voor hun creatieve werk, maar dit mag niet ten koste gaan van de digitale vrijheid van burgers. De ontwikkeling van eerlijke verdienmodellen moet worden gestimuleerd. Verder wil de partij de positie van auteurs en artiesten in het auteursrecht versterken tegenover uitgevers, producenten en de organisaties die de vergoedingen innen. De partij laat zich in het programma niet uit over het btw-tarief op digitale boeken, maar heeft zich in het verleden al wel sterk gemaakt voor verlaging van het tarief op ebooks.


PvdA

Ook de PVDA is voor verlaging van het btw-tarief op ebooks, al is onduidelijk of dat voor alle digitale boeken geldt of slechts voor educatieve boeken. In het verkiezingsprogramma valt de volgende passage te lezen: “Om het ICT-gebruik in het onderwijs te vergroten én om het leren op de werkplek te stimuleren worden leermiddelen, in het bijzonder ebooks en elearning omgevingen, net als schoolboeken belast met een BTW tarief van 6%.”
Daarnaast is er volgens de partij van Diederik Samsom behoefte aan een ruim budget voor projecten op het terrein van nieuwe media en e-cultuur. “Digitalisering draagt bij aan cultuureducatie en -participatie en moet daarom gestimuleerd worden, voornamelijk in de bibliotheeksector.”


PVV

De PVV laat zich in het programma weinig uit over digitale zaken, boeken of auteursrecht. Wel is de partij tegen een downloadverbod.


SP

De SP is eveneens tegen een downloadverbod, maar wil zich er wel voor inzetten dat makers van werk beloond worden. De partij wil dit doen via het bestaande systeem van heffingen op mediadragers. Of hier ook tablets en ereaders onder worden verstaan is niet duidelijk.

VVD
De partij van de huidige minister-president vindt de bescherming van auteursrechten belangrijk, maar wil niet dat deze de opkomst van nieuwe verdienmodellen in de weg staan. “Internet biedt volop ruimte voor nieuwe verdienmodellen, zoals iTunes en Spotify de afgelopen jaren hebben bewezen.” Verder is er in het programma weinig terug te vinden over boeken, schrijvers en digitale ontwikkelingen.


Conclusie

Wie zijn stem morgen vooral laat leiden door de aandacht van politieke partijen voor digitale ontwikkelingen in het algemeen en in het bijzonder de stimulering van digitaal lezen, komt bijna automatisch bij D66, PvdA of GroenLinks uit.

Eerstgenoemde partij heeft een verlaging van het btw-tarief voor ebooks letterlijk in het programma opgenomen en maakt zich sterk voor het bevorderen van moderne verdienmodellen. GroenLinks heeft in juli het kabinet via een motie de EU weten te dwingen werk te gaan maken van de uniformering van het btw-tarief op ebooks. Voor deze partij was het punt echter blijkbaar niet belangrijk genoeg om nog in het programma op te nemen. De PvdA spreekt zich ook uit voor een btw-verlaging voor ebooks, maar het wordt niet duidelijk of dat dan voor álle ebooks geldt, of alleen voor educatieve digitale boeken. De PvdA laat zich daarentegen wel sterk uit over de rol die bibliotheken kunnen spelen op het gebied van digitale cultuur.

Vorig artikelDe Nieuwe (digitale) Pers in januari 2013 van start
Volgend artikel‘Oude’ Kindle Keyboard krijgt update

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in