“Standaardformaat voor ebooks is technisch eenvoudig”

0
DELEN

Het is technisch niet moeilijk om tot een standaard ebookformaat te komen waarmee ebooks van alle winkels op alle smartphones, tablets en ereaders gelezen kunnen worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de universiteit van Mainz in opdracht van de Europese en Internationale boekhandelsvereniging. Voordat het zover is, moeten er echter nog wel wat hobbels genomen worden.

De langzame ontwikkeling van de ebookverkoop in Europa wordt wel eens geweten aan het feit dat er veel verschillende apparaten en bestandsformaten voor ebooks zijn. Neelie Kroes heeft zich hier als eurocommissaris al eens eerder over uitgelaten. Vandaag verscheen een rapport in opdracht van de EIBF waarin bevestigd wordt dat er geen technische of functionele redenen zijn om af te zien van een standaardisering op de ebookmarkt.

De onderzoekers keken naar twee belangrijke elementen van de huidige ebookformaten, te weten het formaat zelf en de DRM die wordt toegepast.

Na alle onderdelen van de nieuwste ePub 3 specificatie te hebben vergeleken met alle onderdelen van momenteel gebruikte formaten als KF8, Fixed layout ebooks en het iBooksformaat, is de conclusie dat ePub 3 alle door deze formaten gebruikte specificaties ook dekt. Dit betekent dat ePub 3 in principe technisch gezien als standaardformaat zou kunnen fungeren. Doordat alle nu gebruikte bestandsformaten ook een gemeenschappelijke voorouder hebben, verschillen de formaten in de basis niet veel van elkaar.

Alleen een standaardformaat gebruiken zou nog geen interoperabiliteit tot gevolg hebben. Hiervoor moeten ook de gebruikte DRM-systemen met elkaar compatibel worden. Volgens de onderzoekers van de Johannes Gutenberg-Universität moeten er hiervoor branchebrede afspraken gemaakt worden. Zo zouden bijvoorbeeld door de fabrikanten mogelijkheden geboden moeten worden om ebooks vanuit Amazon naar iBooks te importeren en andersom.

Neelie Kroes schrijft in het voorwoord van de studie dat ze tevreden is met de uitkomsten. ” Het kunnen uitwisselen van bestanden is een grote voorwaarde voor het komen tot een echte digitale samenleving. Dit geldt voor ebooks ook. Als je een papieren boek koopt kun je er alles mee doen wat je wilt. Dit zou voor ebooks ook zo moeten zijn. Je kunt een document op verschillende computers openen, dus waarom een ebook niet?”


GEEN REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER