Aantekeningen op e-reader naar bedrijfsomgeving overbrengen

Documenten worden vanuit een bedrijfsomgeving naar een e-reader overgebracht.
Op een aantal e-readers kun je aantekeningen maken. Is het mogelijk deze aantekeningen digitaal, al dan niet met het betreffende document waarop de aantekeningen gemaakt zijn, weer over te brengen naar de bedrijfsomgeving?