Auteur of uitgever?

Na de snode plannen, deze week, van Mevr. Rowling braken er nogal wat discussies uit over haar wijzigen van haar mening over eboeken in het algemeen, blijkbaar, haar geldhonger en de ontrouw van haar jegens de branche.
Dat laatste bevreemdde mij eigenlijk het meest en leverde behoorlijke vraagtekens op.
Een van de stellingen uit de branche was dat zij haar uitgever, ‘die haar groot gemaakt heeft’ zou verloochenen.

Vreemd, lijkt me, volgens mij is de inhoud van haar boeken over het algemeen de bepalende factor van haar succes geweest. Volgens geluiden uit de branche-zelfs de primaire reactie- is het blijkbaar zo dat als een schrijver veel succes heeft, dat dan toe te schrijven is aan de uitgever.

Het omgekeerde zou dan ook juist zijn, lijkt me, dus bij gebrek aan succes, blame de uitgever. Alleen zal de branche daar anders over oordelen dunkt me. Dat vinden ze niet zo constructief.

Maken uitgevers een auteur groot?

Natuurlijk speelt een uitgever een, volgens mij ondersteunende, rol in het succes in verkoop van een auteur.
Volgens mij worden die daar zelfs redelijk voor betaald, dus dat ze onbaatzuchtig slechte/niet goede schrijvers aan succes helpen,(groet maken) gaat er bij mij niet in.
Toch zijn er schrijvers die bij de ene uitgever meer succes hebben dan bij de andere. Ligt dat dan aan de schrijver of aan de uitgever? Missschien aan de combinatie?
En dan kan je het ook nog hebben over verhouding van hun beider invloed.

Alleen 1 ding is zeker, sinds de komst van de digitalisering, kan 1 partij zonder de ander; met of zonder succes, dat zal de tijd leren(Hocking?)

Ik wacht op het moment dat er een uitgever zonder auteur tot zeer succesvolle boekverkoop komt.
Tot die tijd kunnen de uitgevers zich misschien wat bescheidener (in hun mening over hun rol) opstellen.