BeBook Mini: bookmarks in pdf-files

Volgens de User Guide van de BeBook Mini zou dit de manier zijn waarop bookmarks gebruikt kunnen/moeten worden:

[b]Bookmarks[/b]
You can bookmark up to five pages.
[b]Add a bookmark[/b]
1. When the page you want to bookmark is displayed, press a key 1-5 to set the bookmark. If the key is already being used as a bookmark, press and hold the key to reset the bookmark to the current page.
[b]Replace a bookmark[/b]
1. If the number you want to use as a bookmark is already being used, simply press and hold the key to reset it for the current page.
[b]Delete a bookmark[/b]
1. At the bookmarked page, press the bookmark number key to clear the bookmark.

Dat werkt echter [u]niet[/u] zo bij pdf-files.

[b]Daar gaat het als volgt:[/b]
1. het aantal bookmarks is waarschijnlijk onbeperkt (als test heb ik aan 1 file 100 bookmarks toegekend: dat leverde 20 pagin’s op met elk 5 bookmarks);
2. het toevoegen van een bookmark gebeurt door op key 6 te drukken;
3. een bookmark wordt altijd achteraan toegevoegd;
4. het vervangen en verwijderen van bookmarks kan niet op de BBM gedaan worden;
5. lange teksten per bookmark, resulteren in een traag bladeren van de ene bookmark-pagina naar de volgende;

Als gevolg van de punten 3 t/m 5 heb ik besloten zelf een programma te schrijven om het onderhoud van pdf-bookmarks op mijn PC te kunnen uitvoeren.

Ruud Schmeitz