Conferentie over toekomst wetenschappelijke boek

Op 12 en 13 oktober 2008 vindt in het kader van Amsterdam Wereldboekenstad de internationale conferentie ‘A Challenge to the Book in Scholarship and Higher Education: Dodo or Dog?’ plaats. De toekomst van het boek in wetenschap en hoger onderwijs in het digitale tijdperk staat centraal.

In de exacte wetenschappen speelt het boek inmiddels vrijwel geen rol meer, maar het digitale, wetenschappelijke tijdschrift des te meer. In de sociale, economische en geesteswetenschappen en opleidingen is het boek nog wel vitaal aanwezig. Overleeft het boek in het digitale tijdperk in wetenschap en hoger onderwijs zoals de wolf in zijn nieuwe gedomesticeerde omgeving dat is gelukt als hond, of zal het uitsterven zoals de dodo?

Dat is de vraag die tijdens de conferentie, gehouden in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam, centraal staat. De conferentie wordt voorgezeten door Sijbolt Noorda, voorzitter van VSNU, de vereniging van Nederlandse Universiteiten; burgemeester van Amsterdam Job Cohen verwelkomt de deelnemers tijdens het diner op zondagavond 12 oktober.