Datum en tijd BeBook one

Dag,

Bij het voor de eerste maal in gebruik nemen van BeBook one heb ik de datum en de tijd moeten instellen. Deze functie kan ik niet meer terug vinden. Zie ik iets over het hoofd?