Digital Editions folder verwijderen van Bebook 2010

Hoe kan ik de Digital Editions folder op mijn Bebook 2010 permanent verwijderen.

Als ik de Dig. Ed. folder via de pc verwijder wordt elke keer dat de bebook wordt aangesloten op de pc weer een lege folder Dig. Ed. op de bebook aangemaakt.
De pc draait onder windows xp en heeft GEEN Digital Editions. Dig. Ed. heb ik vroeger wel gebruikt, maar is na een format van de HD niet teruggezet.