E-boek, gedrukt boek. Veschillend en toch zo gelijk.

Ik weet het. Er is hier op het Forum al veel geschreven over dit onderwerp.

Vooral de verschillen worden benadrukt: het is een ander medium dat andere regels en … prijszetting vraagt.

Op een bepaald niveau is dat ook zo. E-boeken zijn gemakkelijker te kopiëren al is dat vaak slechts schijn. Ook gedrukte boeken worden met veel ijver gedigitaliseerd en vaak gelijktijdig met het gedrukte boek gratis op het internet aangeboden -.

Digitale boeken zijn vluchtiger. Wellicht. Ze zijn in elk geval minder zichtbaar en ze worden niet op papier gedrukt.

Een en ander kan invloed hebben op de prijszetting. Of dit nu meteen aan gratis, naar appreciatie zelf te bepalen prijs of tot betaling bij wijze van donatie aanleiding zou moeten geven is m.i. andere koek.

Persoonlijk schat ik een gedrukt boek niet hoger in dan de digitale versie van hetzelfde boek.

Hoeveel ik bereid ben te betalen voor digitale literatuur of dat nu fictie of non-fictie is ligt er aan. Als ik echt onmiddellijk een werk wil lezen zal ik wellicht bereid zijn een prijs te betalen die om en bij die van een midprice pocket ligt. Hoeft het allemaal niet zo onmiddellijk dan is voor mij de prijs van een goedkope pocket de richtprijs.

Zo vind ik de huidige prijs van “Tikkop” van Adriaan van Dis (€ 8.95) een faire prijs. “Ongeloof” van Nigel Fardale doet het nog beter (€ 7.95).

Ik heb beide boeken gratis kunnen downloaden en dat deed ik in ruil voor mijn e-mailadres. Mijn anonimiteit in uitgeversland ben ik kwijt.

Ik doe daar niet moeilijk over. Iedereen mag weten dat ik net die boeken op mijn reader heb staan en dat ik ze met heel veel plezier – zelfs zo goed als onmiddellijk gelezen heb.

Adriaan van Dis was mij uiteraard bekend en het risico op een “miskoop” was dan ook zo goed als nihil. Nigel Fardale is een ontdekking.

Zal ik in het vervolg een e-boek van Van Dis of van Nigel Fardale ook kopen? Zonder twijfel.

Naast boeken die uitgegeven worden in het traditionele circuit en geschreven zijn door be- en/of erkende auteurs die al dan niet van hun pen leven – zijn er ook boeken of artikelen van auteurs die de pen ook of soms enkel gebruiken om zichzelf en hun diensten kenbaar te maken. Let wel sit doel doet niets af van het feit dat velen ook werkelijk iets – soms veel – te vertellen hebben.

Dergelijke werkjes konden tot voor kort vaak enkel via de website van de auteur worden verkregen. Soms gratis in PDF of tegen vergoeding op papier. Een enkele keer werden ze in eigen beheer uitgegeven en door welwillende boekhandelaars te koop aangeboden.

Met initiatieven als deze van Eburon zou dit professioneler kunnen. Dat de prijszetting hier anders verloopt en de boeken voor enkel EUR zouden kunnen aangeboden worden, lijkt mij niet abnormaal. Gratis kan op termijn wel enkel als er door de boeken/artikels andere inkomsten gegenereerd worden.