eboekprijs

Had een vraag gesteld en krijg volgend antwoord:

Hartelijk dank voor uw e-mail van 3 februari jl. aan minister Plasterk. Hierin verwijst u naar een mogelijk onderzoek naar de wenselijkheid van de Wet op de vaste boekenprijs voor digitale boeken. U vraagt de minister om de lezers van digitale boeken bij dit onderzoek te betrekken.
Zoals u weet is het kabinet ten val gekomen en zal minister Plasterk zijn taken niet kunnen afmaken. Dit betekent dat er geen nieuwe projecten zullen worden opgestart en dat lopende projecten stil komen te liggen. Het is niet te zeggen of er in de (nabije) toekomst onderzoek naar een vaste prijs voor digitale boeken zal worden gedaan. Ik adviseer u de ontwikkelingen hierover in de media te volgen en uw vraag opnieuw aan de minister van OCW voor te leggen als dit onderwerp weer aan de orde komt.
Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Margriet Koopmans
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Eenheid burgerbrieven

Eens kijken of de opvolger te motiveren is.