Ebook.nl website vernieuwd

Ebook.nl, de website met de grootste collectie Nederlandse ebooks, heeft haar website vernieuwd. Naast een fris nieuw uiterlijk is ook de back-end vernieuwd, alhoewel het mij nog niet precies duidelijk is of (en wat voor) nieuwe functies de site biedt.

Zie http://www.ebook.nl