ereaders-website een uitgeversbasher?

Op de website van ereaders.nl staan regelmatig kritische opmerkingen over het uitgeversbeleid, er wordt vaak de vinger op de zere plek gelegd.

Het uitwisselen van lezerservaringen, in het bijzonder de digitale lezers, is erg gevarieerd, maar over enkele zaken is, na 5 jaar, geen echte verbetering zichtbaar.
Over deze pijnpunten wil ik het niet hebben, maar meer over het feit dat het lijkt alsof er hier aan ‘uitgevertje bashen’ wordt gedaan.
De zaken die over het algemeen goed lopen, daar wordt meestal niet over gesproken.
Neem het redigeren van teksten: over het algemeen gaat dit heel goed en niemand zal – op een enkele purist van Onze Taal na- hier iets over te melden hebben.

De zaken die niet goed gaan, en dan belicht vanuit de optiek van de lezer, de mensen die het hele uitgeversbedrijf en boekhandel van geld voorzien, zijn legio en daar mag wel iets over worden gezegd.
Het merkwaardige is dat je vrijwel overal achtervolgd wordt met verzoeken of je feedback wil leveren, of je je ervaringen met evaluatie wil mailen naar bijvoorbeeld webshop (na aankoop en transactie) maar het lijkt er op dat uitgevers dit helemaal niet op prijs stellen.

De uitgever is een individuele ondernemer, waarvan iedere uitgever zijn eigen ondernemersplan heeft en dat uitvoert. Sommige zaken vallen onder de collectieve afspraken die deze beroepsgroep maakt.
Andere afspraken vallen onder het ‘gentlemens agreement’ en liggen niet vast, maar zijn in praktijk net zo hard als een in drievoud ondertekend contract.
Denk aan de vaste prijs voor boeken die voor gedrukte boeken geldt, maar niet voor ebooks. Webshops die onder de zogenaamde ‘80% norm’ gaan zitten kunnen dat niet zomaar doen.
De gelederen worden zo gesloten en daardoor wordt de uitgever in het algemeen aangeduid als ‘uitgevers’.

Onder de vele digitale lezers zijn er best veel, die wat te melden hebben, waar uitgevers iets mee kunnen doen.
Mijn grote wens is, dat uitgevers zich hier, op dit forum, bekend maken en van gedachten wisselen en in discussie treden met de lezers, de kopers van hun digitale product.
Ik noem hier Timo Boezeman, die hier gewoon op bezoek komt en een bijdrage levert en van gedachten wisselt.
Er zijn er meer, maar voor mij te weinig.

Ik kan mij voorstellen dat uitgevers hier niet ‘en plein public’ met naam en toenaam willen komen en bijdragen leveren. Volgens mij is de ‘uitgeversmores’ nog zo dat uitgever-collega’s niet te veel loslaten over hun eigen onderneming en zeker geen kritische geluiden zullen laten horen.
Toch wil ik uitgevers uitnodigen om hier te reageren, want als je alleen leest over wat er mis gaat, vergeet je al snel wat er allemaal goed gaat.