Ereaders.nl op een ereader

Met de BeBook Neo kun je, zoals bekend, het internet op.
Wel met enige beperkingen, want het is en blijft natuurlijk een ereader.

Bij het raadplegen van ereaders.nl is alle tekst zichtbaar, maar de tabs onder het logo dus niet. (Geldt voor alle pagina’s)
Op de Neo wordt de donkerblauwe achtergrond wit en dat met witte letters. :wacko: Niet handig navigeren.
De tabs zijn o.a. Home | Nieuws | Beginnersgids, etc.

Is dit bij andere merken ereaders ook zo ?


Let op: Dit is een bericht van het oude forum van eReaders.nl. Heb je hier een vraag over, of een andere vraag over digitaal lezen en ereaders? Stel hem dan op ons nieuwe forum!