gereglementeerde boekenprijs in Vlaanderen (een beetje)

In Vlaanderen is er een nieuwe regering… en dus een regeerakkoord met diverse plannen.

En daar is een zinnetje over boeken in;

“We voeren een gereglementeerde boekenprijs in, zodat bij de verkoop van nieuwe boeken gedurende de eerste zes maanden een maximaal kortingsplafond geldt, om de boekensector ademruimte te geven om
te blijven investeren in een rijk en divers boekenaanbod.”