Gratis ebook Het Grondsop voor de Goddelozen

De biografie, getiteld Het Grondsop voor de Goddelozen, behandelt leven en werk van J.P. van Praag, de humanist. Van Praag zette zich volgens eigen zeggen in voor de gelijkberechtiging van buitenkerkelijken. Dat op zichzelf is al een studie waard (zoals bekend dient het humanisme voor heel andere doeleinden). Ook de vraag wat te denken van de humanistische geheimtaal rechtvaardigt een biografie. De lezer zal zich aan het eind van de biografie verheugen over de geboden inzichten. Hij zal begrijpen dat er in het Humanistisch Verbond decennialang volkomen onbegrip heerste over levensbeschouwelijke kwesties als homoseksualiteit. Tevens krijgt de lezer enig inzicht in de geschiedenis van de buitenkerkelijken in de 20e eeuw en een v visie op Van Praag, de gedreven en getergde leider van de humanisten.