Gratis Pi ebook

[b]Voor wie het nog niet wist: Het is vandaag Pi Dag! [/b]

De meeste mensen weten dat Pi – de omtrek van een cirkel gedeeld door de diameter – een getalwaarde van ongeveer 3,14 vertegenwoordigt.

Wie het ‘iets’ preciezer wil weten kan het gratis ebook ‘Pi’ downloaden bij Project Gutenberg, waarin het getal tot op één miljoen cijfers achter de komma wordt uitgeschreven.

[url=http://www.gutenberg.org/etext/50]Download het Pi eBook[/url]

PS. Wie zelf nog nauwkeuriger de waarde van Pi wil berekenen, kan aan de slag met het gratis programma [url=ftp://pi.super-computing.org/windows/super_pi.zip]Super Pi[/url]