Handleiding back-uppen??

Is het mogelijk om van de nederlandse handleiding die in de reader staat een kopie te maken op de PC ingeval dat hij perongelijk verwijderd wordt?