HET E-BOEK EN DE VERKIEZINGEN

HET E-BOEK EN DE VERKIEZINGEN
In de LinkedIn discussiegroep “verkiezingen” wordt voorgesteld om het e-boek in te zetten om grote besparingen te genereren en tegelijk Nederland kennisland te steunen. De tekst:

IDEE: E-BOEK ZORGT VOOR EFFICIENCYWINST EN MILIEUVOORDEEL
Het e-boek en de e-reader zijn in opmars.
De belangrijkste toepassing lijkt voorlopig e-boeken. Als de e-reader langere tijd gebruikt wordt lijkt dat ook milieuvoordelen te hebben (zie Volkrant 22 febr. 2010).
Onderbelicht is nog de mogelijkheid om het e-boekformat (een “slim” bestand waarin je gemakkelijk kunt bladeren, zoeken en met links kunt werken) in te zetten om het papierverbruik elders terug te dringen, bijvoorbeeld om vergaderstukken en rapporten te verspreiden en op te slaan.
Enkele voorbeelden voor kansen:
– als Google miljoenen boeken scant, waarom dan ook niet een online universiteitsbibliotheek in Nederland? Of een voor het middelbaar onderwijs?
– als meer dan de helft van prints op kantoor binnen een week wordt weggegooid, waarom dan niet het e-boekformaat gebruiken?

We hebben de pc en internet succesvol geintroduceerd met pc-prive regelingen; waarom nu geen e-reader prive regeling?
Zullen deze toepassingen per saldo geen grote winst opleveren en tegelijk een impuls voor Nederland kennisland?
Ik vind dat een onderzoek waard