Nieuwe eboeken

Zou het mogelijk zijn om een overzicht te maken, op weekbasis, welke nieuwe eboeken er, in totaal in Nederland(misschien ook Belgie???), zijn uitgekomen?

Zou het dan op deze site moeten of op een eboekenleverancier zijn site.

Of is dit er al en kijk ik er helemaal naast.