Notities op Bebook Neo

Is er een maximaal aantal woorden/letters voor notities op de Neo?