Onderzoek toekomst papieren boek/e-books

Geachte bezoeker,

Op dit moment ben ik mijn Master Thesis aan het schrijven ter afronding van de Master Marketing Management aan de Universiteit van Tilburg (UvT). Centraal in deze thesis staat de toekomst van het papieren boek/e-books in Nederland.

Om tot beantwoording van de centrale probleemstelling te komen, heb ik een vragenlijst opgesteld waarbij naar uw visie/mening wordt gevraagd aangaande digitale boeken (e-books) in Nederland. Ik wil u dan ook vragen de onderstaande link aan te klikken en vervolgens de enquête in te vullen. Het invullen van de enquête zal ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag nemen.

Link: www.thesistools.com/web/?id=243373

Alvast hartelijk dank voor uw coöperatie.

Bas Eggink

b.eggink@uvt.nl