overdreven zwartkijkerij : Amazon’s ‘dark sides’

Gevonden via [url=http://www.teleread.com/paul-biba/question-of-the-year-does-amazon-have-too-much-power/]TeleRead.com[/url] , de bijdrage van 29-dec van Rich Adin’s [b]An American Editor[/b] blog : [url=http://americaneditor.wordpress.com/2010/12/29/question-of-the-year-does-amazon-have-too-much-power/]Question of the Year: Does Amazon Have Too Much Power?[/url] .

Hoewel het altijd verstandig is om grote monopolistische bedrijven als Amazon met de nodige achterdocht te benaderen (altijd een kopie van je Kindle ebooks op je PC bewaren ; en ook een backup van die kopies maken) , is het artikel veel te negatief over het [i]proprietary[/i] Kindle formaat dat Amazon gebruikt .

En eigenaardig genoeg geeft de auteur ook zelf aan waarom het in de praktijk niet zo’n vaart zal lopen :
[quote](Yes, I know that one can strip Amazon’s DRM and then convert the book to another format using readily available free tools; (…)[/quote]
Per slot van rekening hoeft maar 1 van de miljoenen klanten van Amazon zo’n [i]ebook convert[/i] uit te voeren en de inhoud van een Kindle ebook is beschikbaar voor de rest van de wereld .

Wat nou [i]Almachtige Amazon[/i] ?
😀