Overzetten boeken van bebook naar ipad.

De vraag is kort n.l. in bebook staan een groot aantal boeken is het makkelijk om de boeken over te zetten naar ipad?