pdf-bestanden (tekst, tabellen, grafieken en tekeningen)

Is het mogelijk om met een e-reader goed pdf-bestanden te lezen of is dat erg onhandig? Is het daarnaast mogelijk om een fatsoenlijke mappenstructuur aan te leggen in een e-reader (voorbeeld: edwin > werkbesprekening > jaartal > acties)? Het gaat niet om boeken maar meerendeels om verslagen met tekst, tabellen, grafieken en tekeningen).