Podium/Nijsen/Giphart

Ziehier schoolvoorbeeld van een leerproces(in eboekland)

http://webwereld.nl/column/105678/illegaal-boeken-downloaden-is-fijn–column-.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+Webwereld+(Webwereld)

Auteurs zijn producenten van teksten en daarmee per definitie, ondernemer, want dit doen zij om geld te verdienen.
Deze teksten zijn hun produkten die ze in diverse vormen, papier/digitaal/vertaald/enz. aan kunnen bieden via diverse kanalen.
Voor het laten tot stand komen van de diverse vormen, huren zij derden -specialisten- in.
Uitgevers die een breed spectrum van diensten verzorgen(als die het goed doen) of voor de verschillende bewerkingen separate partijen, redacteur/vertaler/verkopende partij/digitalisering en zo zijn er nog wel meer te noemen.

Kwaliteit is belangrijk in alle disciplines. Het produkt zelf, de logistiek in produktie en beschikbaarheid, de prijs, in alles.

Zolang je de producent bent, ben je verantwoordelijk voor alles en daarin wordt je geacht zeker initiatief te nemen om alles te bewaken.
En dat zijn WERKwoorden. Aan de slag dus, Ronald. Aan Joost heb je niks, wist je dat nog niet?