Slordige omzetting naar epub

Lees de laatste tijd veel ebooks. Veelal met veel plezier. Maar soms is dat lezen allesbehalve plezierig als je merkt dat de uitgever beduidend minder zorg aan de ebook-versie heeft besteed dan aan de gedrukte versie. Vooral Unieboek/Het Spectrum spant de kroon. Dezelfde uitgever die de door hen uitgegeven boeken sterk inkort, zoals ze dat gedaan hebben met ‘De theeroos’ en ‘De winterroos’ (respectievelijk met een kwart en eenderde ingekort). Daarover heb ik in deze rubriek als eens verhaal gedaan. Maar nu dus het slordig omzetten. Als voorbeeld de door hen recentelijk heruitgegeven ‘Verstand en Onverstand’ van Jane Austen. Afgezien van een tiental taalfouten waren er een zestigtal onnodige afbrekingen van een zin. De zin ging telkens, met inspringen, door op een nieuwe regel. Niet omdat het woord te lang was om nog op de vorige regel te passen, nee het kwam ook voor bij woorden van maar 2 of 3 letters. Ben dat met Sigil nagegaan en toen bleek dat door middel van de codes

en

ergens midden in een zin, die zin afgebroken werd en de rest (bovendien met inspringen) naar de volgende regel werd verplaatst. En dat minstens zestig keer. Een eenvoudige controle vóór het uitgeven had die storende fouten aan het licht gebracht. Een gedrukt boek zouden ze zo niet op de markt brengen, voor ebooks geeft het kennelijk niet. Gelukkig komt bij andere uitgevers dit soort fouten weinig of niet voor.