Strafrechtelijke vervolging uitgevers

Door hun passieve houding, te hoge prijsafspraken en stelselmatige beperking van het uitbrengen van eboeken, moeten uitgevers strafrechtelijk vervolgd worden.

Zij beperken hierdoor de inkomsten van auteurs, terwijl ze geacht worden dat te maximaliseren; van hun eigen bedrijven, dus worden de inkomsten van hun werknemers in gevaar gebracht, sommigen zijn al failliet; zij maken afspraken over prijsniveaus van eboeken daar waar dat niet gedekt wordt door wettelijke regelingen; het opzettelijk benadelen van eboeklezers door het niet/later uitbrengen van eboeken.

Deze volstrekt immorele houding moet zwaar bestraft gaan worden.

Het Consumenten Collectief Eboeken gaat eind april in gesprek met Teeven en de NMA om deze situatie drastisch aan te pakken.