Surceance Selexyz

Gisteren vroeg Selexyz surceance van betaling aan.
Meestal is dat geen goed teken voor het overleven.
In een markt waar zoveel vraag is naar leesproducten en dagelijks nieuwe mogelijkheden op de markt komen om op diverse manieren te lezen.

Dan vind ik vind deze teloorgang bijzonder dramatisch.

Symptomatisch echter, voor de gevolgen van de handelswijze, over het algemeen, in de boekenbranche. Eens kijken of de anderen nu wel wakker worden en gaan schakelen.

Een verkoopkanaal van deze omvang verliezen, gaan de meeste uitgevers ook merken. Natuulijk wordt de omzet van hen, zeker voor het grootste gedeelte, wel omgeleid via andere verkoopkanalen; zeker nu buitenlandse partijen steeds meer in beeld komen. Of de onderhandelingspositie van de uitgevers verbetert, geloof ik niet echt. Dus kost het geld. Maar ze hebben deze situatie al zolang in de hand gewerkt en daarmee onevenredig verdiend, dat ze wel wat reserves hebben. 🙁

Hoe dan ook, de echt gedupeerden van deze ontstane situatie zoals bij Selexyz, moeten hun bazen maar eens aanspreken op diens inzichten, kwaliteiten als ondernemer, visie, besluitvaardigheid.
Als die slim zijn geven ze niet de crisis de schuld; of erger nog, de digitalisering, maar kijken ze maar eens goed en lang in de spiegel.