Synchronisatie Sony PRS 600 met Reader Library

Ik heb al 2 jaar een Sony Reader PRS 600 die altijd goed gefunctioneerd heeft.
Sinds enige tijd wordt hij noch door Reader Library, noch door Digital Editions herkend. Hoe zou ik dat kunnen herstellen?