Vaste boekenprijs voor ebook is slechtste idee ooit

In het artikel over de vaste boekenprijs voor ebooks staat dat de boekverkopers ervoor zijn. Of dat in ieder geval de meningen in het voordeel van de vaste prijs aan het kantelen zijn.
Mijns inziens is een vaste boekenprijs voor ebooks het slechtste idee ooit. Niet alleen kan er niet meer geëxperimenteerd worden met prijzen op ebooks, maar als er ook een vast percentage van de boekenprijs wordt ingesteld, dan ligt dat voor jaren vast. De huidige prijs van een ebook staat nu op 80% van de prijs van de goedkoopste papieren versie. Nederlanders zijn slechts bereid tot het betalen van maximaal 38% van de prijs van de papieren versie.

Is dit een nieuwe poging van de KBb om de langzame maar zekere opmars van het ebook af te remmen? De laatste wanhoopskreten van een toch al stervende industrie die de kansen van het ebook niet ziet en die nu probeert om via indirecte subsidiëring door de overheid overeind te blijven?