Vergoeding auteurs bij illegale boeken…

Beste ereaders,

Via deze weg wil ik een boompje opzetten over illegale ebooks die zich aan een razendsnel tempo op internet verspreiden.
Op termijn is dit rampzalig voor uitgevers en auteurs maar ook voor ons, mensen die graag lezen. Broodschrijvers gaan niet meer zo enthousiast zijn om boeken te publiceren en kunnen ook in veel mindere mate opbrengsten halen uit optredens/lezingen, wat muzikanten wel nog kunnen doen ter compensatie van het verlies dat zij lijden door illegaal downloaden.

Wij als lezers willen natuurlijk niet dat er minder boeken gaan uitgebracht worden als gevolg van illegaal downloaden.
Daarom had ik gedacht een website op te richten waar mensen die illegale boeken lezen toch een bijdrage kunnen doen aan de rechthebbende(n) van het gelezen boek. Ik denk dat iedereen of toch velen graag bereid zijn een bijdrage te leveren wanneer hij/zijj zonet een goed boek heeft gelezen. De betaling moet zeer eenvoudig kunnen geschieden via Paypal of andere betaalsystemen. De bijdrage kan dan intergraal naar de rechthebbende gaan.
Mijn overtuiging is dat auteurs op deze manier wel eens meer zouden kunnen verdienen dan via de klassieke kanalen.

Wat denken jullie hiervan? Zijn er hier uitgevers/auteurs op het forum die daar ook een mening over hebben?

Koen