voor- of nadelig, of beide?

Over het algemeen wordt er van uitgegaan dat de verkoop van eboeken alleen maar nadelig voor de verkoop van pboeken uitwerkt. Mijn vraag is hierbij, in hoeverre klopt dat.

Kan iemand aangeven hoeveel hij/zij van door hem/haar gekochte eboeken er niet als pboek gekocht zou zijn als men geen ereader had.
Al is het maar een met percentage?

Reden kan zijn bijvoorbeeld dat je een ereader gewoon prettiger vindt lezen om welke dronken reden dan ook, of dat de lettergrootte het lezen bereikbaarder maakt.