vraag over instelling tijdzone

De levering van de BeBook-Neo is weer gestart en ook ik heb nu een exemplaar.( en nieuw op dit forum )
En meteen een vraag waarop ik in dit forum nog geen antwoord heb kunnen vinden.
Alvorens de eerste keer te verbinden met Adobe Digital, moet tijd en tijdzone worden ingesteld. Tijdinstelling gaat prima en vraagt ook om op OK te drukken Dan de tijdzone instellen op Amsterdam, Berlin, Bern, Rome gaat door aanklikken van die regel, er verschijnt een kader omheen echter de reader springt dan uit dat instelscherm weer naar startscherm “instellingen” Vraag is ; Is daarmee de tijdzone ingesteld? zonder ergens op OK te hoeven drukken?
Ga je namelijk daarna weer terug naar het “Zone-scherm”dan staat de instelling weer zoals bij aanvang, op een heel andere tijdzone.
Wie kan mij hierover iets zeggen cq helpen